Regelgeving

De Europese Unie heeft het Protocol van Montreal in een Europese Verordening uitgewerkt en aangescherpt (EN 2037/2000). Dit betekent onder meer dat vanaf 1 januari 2001 geen enkele installatie meer bijgevuld mag worden met CFKs en dat vanaf 1 januari 2015 geen enkele installatie meer bijgevuld mag worden met HCFKs.Eco-Collect BV had in het begin het doel om de inzameling van CFKs en Halonen op de meest milieuvriendelijke en op een zo efficint mogelijke wijze te laten plaatsvinden. Eco-Collect BV was door het Ministerie van VROM op 26 augustus 2002 aangewezen als officieel inzamelaar van CFKs en Halonen. De regeling inzameling CFKs en Halonen is op 2 september 2002 gepubliceerd in de Staatscourant en is op 4 september 2002 ingegaan. De subsidieregeling duurde tot 31 december 2003.

Om de inzameling van CFKs en Halonen te bevorderen en praktisch uitvoerbaar te maken heeft het ministerie van VROM de inzamelingsregeling CFKs en Halonen in het leven geroepen. Het ministerie van VROM heeft met inwerkingtreding van 4 september 2002 de inzamelingsregeling in wetgeving vastgelegd en heeft een aantal gespecialiseerde bedrijven officieel als inzamelaar aangewezen.

 

Sinds 1 januari 2005 zijn, in het kader van de Wet Milieubeheer, regels van kracht voor het beheer van afvalstoffen. Hierin zijn procedures opgenomen voor het melden en registreren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Op deze website leest u voor wie de nieuwe regelgeving is bedoeld en wat de praktische gevolgen zijn.

Recyclen moeten we allemaal...