Links

Eco-Collect heeft met zorg de onderstaande links uitgezocht en nodigt u uit om eens een kijkje te nemen.

  • Climalife Dehon - Sinds 1874 is de Dehon Groep, een familiebedrijf, de specialist bij uitstek in koudemiddelen.
  • Senternovem - In opdracht van de overheid ondersteunt SenterNovem initiatieven die duurzaamheid stimuleren, onder meer door subsidies voor energiebesparende maatregelen, milieuzorg of nieuwe, risicovolle technologie.
  • LMA - Ontvangt meldingen van bedrijven over de ontvangst en afgifte van gevaarlijke afvalstoffen in Nederland
  • NVKL - Brancheorganisatie voor ondernemers in de professionele koudetechniek, luchtbehandeling en airconditioning.
  • NIWO - De NIWO verleent vergunningen voor binnenlands en internationaal beroepgoederenvervoer over de weg, verzamelt gegevens over dit vervoer en verwerkt deze.
  • VROM - Afvalstoffen - Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor wonen, ruimte en milieu.
  • OVAM - De OVAM is een instelling van openbaar nut die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu door een actief afvalbeleid waarin preventie van afval centraal staat.

Recyclen moeten we allemaal...