Hoe kan ik afvalstoffen in laten zamelen?

1. Het melden en ophalen van de vervuilde koudemiddelen.

  • De ontdoener of de installateur verstrekt de benodigde informatie over de in te nemen koudemiddelen aan de Eco-Collect BV. Op basis van deze gegevens kent de ontvanger een afvalstroomnummer toe aan de ontdoener.

 

2. Het vervoer en de begeleidingsbrief

  • Voorafgaand aan het transport vult de Eco-Collect BV een begeleidingsbrief in en geeft deze mee aan de vervoerder. Op het moment van ophalen laat de vervoerder het origineel van de begeleidingsbrief bij de ontdoener. De vervoerder is verplicht om tijdens het transport de begeleidingsbrief bij zich te hebben. De vervoerder neemt de doorslagen mee terug naar Eco-Collect BV en houdt zelf het gele exemplaar.

 

3. De ontvangst

  • Eco-Collect BV meldt de ontvangst van de afvalstoffen aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). En verwerkt de koudemiddelen zo dat ze aangeboden kunnen worden ter recycling of vernietiging

 

4. De registratie

  • Ontdoeners, vervoerders en ontvangers moeten een afvalstoffenregistratie bijhouden. In de praktijk kunnen ontdoeners meestal volstaan met het bewaren van de factuur en de doorslag van de begeleidingsbrief (waarop de meeste verplichte gegevens staan vermeld). Deze gegevens moeten minimaal vijf jaar bewaard worden.

 

5. De facturatie

  • Als de teruggekomen afvalstoffen zijn geregistreerd (gewogen en geanalyseerd), wordt gefactureerd. Eco-Collect BV stuurt de factuur altijd in combinatie met de doorslag van de begeleidingsbrief.

Recyclen moeten we allemaal...